Bedriften

TAB Gruppen ble etablert i 2012. Selskapet er et holding selskap som eier helt eller delvis flere datterselskaper. Fokusområdet er erverv, utvikling og salg av ferdig utviklet eiendom i form av tomteområder eller boliger. De enkelte prosjektene utvikles i egne datterselskaper. 

Ansatte

Thomas Berntsen

Daglig leder

thomas@tabgruppen.no

Tlf: +47 996 39 979

Nils Erik Hansen

Prosjektsjef

nilserik@tabgruppen.no

Tlf: +47 918 68 071